vòng tay trong phong thủy

Vòng tay Ruby, tăng tình duyên, bảo trợ sức khỏe S879-S6-19530

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi vòng tay ngọc Ruby + Kích thước : thích hợp mọi cỡ tay + Khối lượng: 21g + Ý nghĩa: Trang sức tốt cho sức khỏe, tăng tình

Chuỗi hồng lục bảo,thu hút khí tốt, bảo trợ sức khỏe S911

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby) + Khối lượng: 15 -21g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy hợp mệnh Hỏa, Thổ, Mộc, mang lại vẻ

Chuỗi thạch anh ưu linh xanh,thu hút khí tốt, bảo trợ sức khỏe S914

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh ưu linh xanh (tại Việt Nam). + Kích thước : Thích hợp mỗi cỡ tay + Khối lượng: 27-34gr + Ý nghĩa: những hạt sa khoáng

Chuỗi ngọc bảo,thu hút khí tốt, bảo trợ sức khỏe S885-S6-2530

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc  bảo (gần với ruby) + Kích thước : bi lớn , đường kính bi 1cm + Khối lượng:  46gr + Ý nghĩa: trang sức phong thủy

Chuỗi thạch anh ưu linh xanh,thu hút khí tốt, bảo trợ sức khỏe S896-S6-2625

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tay thạch anh ưu linh xanh ( Trung quốc ) + Kích thước : Chuỗi bi, thích hợp với mọi cỡ tay + Khối lượng:  21g + Ý

Chuỗi thạch anh vàng,thu hút khí tốt,tăng tài lộc S900-S6-3042

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh  vàng  (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):bi tròn đường kính bi 0.9cm -1cm + Khối lượng: 39g + Ý nghĩa: Trang

Chuỗi thạch anh vàng,thu hút khí tốt,tăng tài lộc S900

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh  vàng  (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):bi tròn đường kính bi 0.9cm -1cm + Khối lượng: 37-39g + Ý nghĩa: Trang

Chuỗi thạch anh vàng,thu hút khí tốt,tăng tài lộc S893

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh vàng  (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):bi tròn đường kính bi 0.8cm -1cm + Khối lượng: 27-32g + Ý nghĩa: Trang

Vòng ngọc Myanmar,bổ trợ sức khỏe, tăng cường sinh khí VM105-S6-7840

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng ngọc Myanmar + Kích thước (đường kính): 7.5cm + Khối lượng: 49 gr + Ý nghĩa: Trang sức phong thủy tốt cho sức khỏe, vận mệnh, mang lại

Vòng ngọc Cẩm Thạch,bổ trợ sức khỏe, tăng cường sinh khí VM105-S6-7200

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng ngọc Myanmar + Kích thước (đường kính): 7.5cm + Khối lượng: 45 gr + Ý nghĩa: Trang sức phong thủy tốt cho sức khỏe, vận mệnh, mang lại